Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Överklagande av beslut om antagning

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-1112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Sker överklagande av antagningsbeslut ska detta diarieföras. Om överklagandet gäller beslut om behörighetskrav och begäran om undantag (3.3.1-312) tillhör överklagandet detta ärende. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--