Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Anmälan till utbildning

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-111
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Ladok- Interbas– inresande student
Ansvar STUD/ER
Anmärkning För antagen som inte registrerats i studieregister, exempelvis inresande (utländsk) student, bör anmälan med bilagor bevaras.
Gallringsfrist Får gallras 2 år efter beslut om antagning, om anmälan har registrerats i antagnings- eller studieregister.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39