Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Beslut om antagning av inresande och utresande student

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-116
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system I Ladok registreras beslut om antagning till utbytesstudier.
Ansvar STUD
Anmärkning I de databaser som används för registrering för utbytesstudenter kan det förekomma känsliga personuppgifter som rör funktionsnedsättning och behov av stöd.
Gallringsfrist Ja
Författningsstöd sekretess 21 kap 1§ OSL