Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Registreringsverifikat

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-1110
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Ladok
Ansvar STUD
Anmärkning Riksrevisionen ställer krav på att varje lärosäte skall spara underlagen 10 år för beräkning av antalet helårsstudenter i samband med årsredovisningen.
Gallringsfrist 10 år
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39