Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Antagningsbesked

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-113
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system NyA
Ansvar STUD
Anmärkning Bevaras vid överklagande.
Gallringsfrist 2 år efter beslut om antagning.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6