Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Registrering på kurs eller program

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-118
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Ladok
Ansvar Student