Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Antagning till senare del av program

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-112
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Ladok
Ansvar STUD
Anmärkning Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. Gallras efter 5 år.
Gallringsfrist 5 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6