Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Beslut i överklagande avseende antagning

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-115
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--