Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anstånd med studiestart
Handlingstyp
Sök

Beslut om anstånd med studiestart

Beskrivning
ID dok 3.3.1.2-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Lokala beslut om anstånd till årskurs 1 fattas av funktionsansvarig vid Antagningen. Beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet. Eventuella bilagor bevaras i ärendet.