Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anstånd med studiestart
Handlingstyp
Sök

Svar från student om att påbörja studier

Beskrivning
ID dok 3.3.1.2-212
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar STUD
Gallringsfrist 6 månader efter att svar inkommit.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6