Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anstånd med studiestart
Handlingstyp
Sök

Beslut i överklagande avseende anstånd med studiestart

Beskrivning
ID dok 3.3.1.2-113
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.