Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anstånd med studiestart
Handlingstyp
Sök

Yttrande om överklagande avseende anstånd med studiestart

Beskrivning
ID dok 3.3.1.2-114
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Överklagande i samma ärende som anstånd med studiestart. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.