Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera studieuppehåll
Handlingstyp
Sök

Beslut om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång

Beskrivning
ID dok 3.3.2.1-113
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Ansvarig vid STUD skickar Beslut om studieuppehåll till ansvarig registrator. Beskrivning av rutin för hantering av Studieuppehåll finns i Dnr 2014/58-1.1.