Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera studieuppehåll
Handlingstyp
Sök

Läkarintyg

Beskrivning
Sekretess Ja
ID dok 3.3.2.1-115
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar STUD
Gallringsfrist 2 år efter avslutade studier.
Författningsstöd sekretess Sekretessmarkeras enligt OSL 5 kap, 5 §
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6