Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillgodoräknande
Handlingstyp
Sök

Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande

Beskrivning
ID dok 3.3.2.2-115
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.