Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillgodoräknande
Handlingstyp
Sök

Beslut om tillgodoräknande

Beskrivning
ID dok 3.3.2.2-113
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Ansvarig vid STUD skickar Beslut om tillgodoräknande till ansvarig registrator. Beskrivning av rutin för Tillgodoräknande finns i Dnr 2013/489-1.1.