Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utbytesstudier och mobilitet
Handlingstyp
Sök

Uppföljning av utlandsstudier

Beskrivning
ID dok 3.3.2.4-112
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Query & Report
Ansvar STUD
Gallringsfrist Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6