Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Beslut om fastställande av kursplan, projektplan eller utbildningsplan för uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.1.3.2-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan.