Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Projektplan för uppdragsutbildning

Beskrivning
ID dok 3.1.3.2-214
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3 Kursinfo
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Kursplan eller utbildningsplan om poänggivande utbildning. Annars projektplan.