Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera tillstånd
Handlingstyp
Sök

Tillståndsansökan

Beskrivning
ID dok 5.1.2-311
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Etiska kommittéer, datainspektionen, miljö-prövande instanser etc.