Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utbytesstudier och mobilitet
Handlingstyp
Sök

Tillgodoräknande arkivlista

Beskrivning
ID dok 3.3.2.4-114
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Ladok/W3D3
Ansvar Fakultet/ institution
Anmärkning Sortering efter personnummer. Avställning årsvis.

Arkivlista för tillgodoräknande ska skickas tillsammans med Beslut om tillgodoräknande till ansvarig vid Studerandeavdelningen. Arkivlista med Beslut om tillgodoräknande skickas sedan vidare till ansvarig registrator och handlingarna förvaras tillsammans i tillgodoräknandeärendet i diariet.