Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera externrevision
Handlingstyp
Sök

Ärendeförteckning till JK

Beskrivning
ID dok 1.2.2-1110
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Anmärkning På årsbasis rapporterar vi till JK oavslutade ärenden.