Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera årsredovisning och bokslut
Handlingstyp
Sök

Beslut om fastställande av vh-berättelse, bokslut och årsredovisning

Beskrivning
ID dok 1.2.5-117
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK