Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Donationer
Handlingstyp
Sök

Gåvobrev

Beskrivning
ID dok 2.1.8-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/Digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--