Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Regeldokument för bevarandeplan av It-komponent

Beskrivning
Hantera bevarande av elektroniska handlingar.
ID dok 2.8.1-1911
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Gallringsföreskrifter 
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--