Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

[Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd

Beskrivning
ID dok 2.8.1-2011
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK