Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Handlingstyp
Sök

Handledarrapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Beskrivning
ID dok 3.3.2.5-113
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Fakultet/Institution
Gallringsfrist Får gallras 2 år efter avslutad delkurs eller utbildning. Myndigheten ska bevara rapporter om de har legat till grund för betygsättningen och betyget inte har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2020:25