Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Personuppgifter
Handlingstyp
Sök

Anmälan om personuppgiftsbehandling i studenters examensarbete

Beskrivning
ID dok 2.8.3-212
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system W3D3
Ansvar UK
Anmärkning 
Gallringsfrist Gallras när betyg registrerats i Ladok.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6