Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Arbetsprover för antagning

Beskrivning
Arbetsprover för utbildning som leder till konstnärlig examen, arkitektexamen eller motsvarande och som utgörs av allmänna handlingar.
ID dok 3.3.1.1-1113
Bevaras/Gallras Gallras/Återlämnas
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system 
Ansvar Fakultet
Anmärkning Får återlämnas efter beslut om antagning.
Gallringsfrist 1 månad efter beslut om antagning om den sökande inte begärt återlämnande. Dokumentation om uppvisande av arbetsprover får gallras 2 år efter beslut om antagning.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39