Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Personuppgifter
Handlingstyp
Sök

Beslut om radering av personuppgifter

Beskrivning
ID dok 2.8.3-412
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar UK
Gallringsfrist Gallras 6 månadet efter avslutad behandling.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6