Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera informationssäkerhet
Handlingstyp
Sök

Åtgärdsplan från risk- och sårbarhetsanalys av övriga informationstillgångar

Beskrivning
ID dok 2.5.2-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK och avdelning/fakultet
Anmärkning