Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Handlingstyp
Sök

Studenternas rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Beskrivning
ID dok 3.3.2.5-116
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Myndigheten bör bevara rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning om de bedöms ha ett värde för forskningens behov.
Gallringsfrist Får återlämnas till studenten efter avslutad delkurs eller utbildningen om betyget har registrerats i studieregister. Rapporter och bilagor som inte har återlämnats får gallras 2 år efter det att betyget har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2020:25