Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Röstsedlar från interna val

Beskrivning
ID dok 2.2.5-711
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Survey&Report
Ansvar UK ansvarar för fakultetsstyrelser och lärarrepresentanter till US.Övriga val ansvarar fakultet för.
Gallringsfrist Får gallras när mandatperioden har löpt ut.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2020:25