Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera utnämningar
Handlingstyp
Sök

Rösträkningsprotokoll

Beskrivning
ID dok 2.2.5-712
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Sammanställs i Survey&Report, diarieförs och bevaras genom W3D3
Ansvar UK ansvarar för fakultetsstyrelser och lärarrepresentanter till US.Övriga val ansvarar fakultet för.
Gallringsfrist 
Gallringsföreskrifter