Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Rapportera forskningsresultat
Handlingstyp
Sök

Avtal om deponering av forskningsdata

Beskrivning
ID dok 5.5-311
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--