Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Arbetsplan för elektroniskt bevarande

Beskrivning
Upprättande av arbetsplan för elektroniskt bevarande
ID dok 2.8.1-1914
Bevaras/Gallras Papper/digitalt
Ansvar UK/Handläggande enhet
Gallringsföreskrifter