Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Stöd för dokumenthantering
Handlingstyp
Sök

Arbetsplan för elektroniskt bevarande

Beskrivning
Upprättande av arbetsplan för elektroniskt bevarande
ID dok 2.8.1-1914
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK/Handläggande enhet
Gallringsföreskrifter 
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--