Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G13 - Räkningar

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Serien innehåller inkomna räkningar och fakturor för Huseby bruk generellt om inget annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1991-1992 Saknas. Har sannolikt gallrats med stöd av bokföringsförordningen
1 1943-1945 A-Ö
2 1944-1945 A-Ö
3 1946
4 1947 A-Ö ; häri även sammandrag av reskontran 1947
5 1947
6 1948 1/9 – 31/12 1948
7 1949 A-K
8 1949 L-Ö
9 1949-1952 Spridda räkningar
10 1951
11 1952 A-Ö
12 1952-1954 28/1 1952 – 10/7 1954; spridda osorterade
13 1952 QA-Ö ; AB HB-Produkter
14 1953 Både Huseby bruk och AB HB-Produkter
15 1953 AB HB-Produkter; häri även sammanställningar
16 1954 AB HB-Produkter
17 1948-1950 Betalda kravbrev för både Huseby bruk och AB HB-Produkter
18 1882-1935 Räkningar och fakturor där respektive byggnad är av-bildad i tryck på brevhuvudet.
Förteckning på dessa avbildade företag se bilaga 1c
- 1955-1981 saknas
19 1982-1988 Fakturor med tillhörande handlingar
20 1986 Leverantörsfakturor A-Ö; attestlistor
21 1987 Leverantörsfakturor A-Ö; leverantörsstatistik
22 1988 Fakturor med specifikationer
23 1988 Leverantörsfakturor A-Ö; leverantörsstatistik
24 1988-1989 Leverantörsfakturor A-J; leverantörsstatistik
25 1988-1989 Leverantörsfakturor K-Ö
26 1990 Leverantörsfakturor A-Ö
27 1990 Bokföringsunderlag; fakturor A-Ö, kontoutdrag
28 1993 Fakturakopior A-Ö