Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G14 - Skogsräkenskaper

Plats
Anmärkning
I arkivbox. Jfr serie G15.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946-1951 Virkesrapporter
2 1945-1950 Spridda skogsräkenskaper; häri även för Häryd mfl egendomar i Jönköpings län
3 1948-1950 Tumningslistor
4 1953-1956 Tumningslistor; skogsräkenskaper – häri även specifikationer på avsänt virke – jfr serie G15