Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G16 - Debetsedlar på levererade produkter

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Kopieböcker på kvittenser för levererade produkter ifrån Huseby
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1950
2 1950
3 1952, 1955