Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G18 - Växlar

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Innehåller växlar och växellistor för Huseby bruk, AB HB-Produkter och Häryds bruk
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1955 Spridda år; häften
2 1952-1954 Växellistor; häri även kopior på utgående affärsbrev
3 1955 Växellistor