Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G19 - Reskontra

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1946 Huseby mfl
2 1946-1947 AB HB-Produkter
3 1950 AB HB-Produkter
4 1951-1952 AB HB-Produkter; saldokonton överförda till reskontra
5 1951-1954 AB HB-Produkter
6 1948, 1951 Huseby bruk, avlöningar
7 1951-1955 Huseby bruk, avlöningar