Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G20 - Rapporter för lastbilar

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Innehåller ifyllda lastbilsrapporter för körningar och leveranser ifrån Huseby.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944
2 1945
3 1946
4 1947
5 1948
6 1949
7 1950
8 1953-1954
9 1955