Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G21 - Antecknings- och kontraböcker för Huseby:s arbetare

Plats
Anmärkning
I arkivbox.
Innehåller såväl kontra- som anteckningsböcker för arbetare vid Huseby.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Kontraböcker (femtiotal, en del fragmentariska),
2 1930- och 1940-talet Kontraböcker och anteckningsböcker
3 1940-talet Anteckningsböcker för arbetare vid Huseby
4 spridda år Kontraböcker; häri även räkenskaper av Joseph Stephens Huseby 1923 och 1924