Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

G22 - Övriga räkenskaper

Plats
Anmärkning
Serien inbunden om ej annat anges.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1870 Uppgifter över diverse utbetalningar
2 1873-1878 Utgående inventarier
3 1874-1876 Räkenskapsbok rörande utlämning av spik
4 1979 Dagjournal; häfte
5 1880 Dagjournal; häfte
6 1881 Dagjournal; häfte
7 1882 Dagjournal; häfte
8 1883 Dagjournal; häfte
9 1884 Dagjournal; häfte
10 1885 Dagjournal; häfte
11 1887 Dagjournal; häfte
12 1891 Dagjournal; häfte
13 1892-1893 till 30/4 1893; dagjournal
14 1893-1895 ifrån 1/5 1893; dagjournal
15 1896-1898
16 1914-1928 Ospecifierade räkenskaper
17 1923-1927 ifrån juli 1923 till jan. 1927; ospecifierade räkenskaper
18 1928-1934 1/11 1928 - 29/1 1934; kvittensbok
19 1934 febr. till juli 1934; räkenskapsbok för Joseph Stephens sterbhus
20 1934 juli 1934; räkenskapsbok för Joseph Stephens sterbhus
21 1934-1937 17/6 1934 - 13/10 1937; räkenskapsbok för diverse postärenden
22 1937-1948 16/9 1937 - 23/3 1948; jordbrukets kassajournal för självdeklaration; ej fullständigt förd
23 1941 Uppgifter över diverse konton
24 1944-1952 Inventariebok för AB HB-produkter
25 1945 aug. till nov. 1945; ospecifierade räkenskaper
26 1946 Räkenskap rörande utgårdarna
27 1946-1947 juli 1946 till juni 1947; räkenskapsbok för bensinstationen
28 1947 juli till nov. 1947; räkenskapsbok för bensinstationen
29 1947-1949 dec. 1947 till maj 1949; räkenskapsbok för bensinstationen
30 1949-1950 juni 1949 till mars 1950; räkenskapsbok för bensinstationen
31 1950-1951 april 1950 till mars 1951; räkenskapsbok för bensinstationen
32 1951-1952 april 1951 till febr. 1952; räkenskapsbok för bensinstationen
33 1949 Uppgifter över diverse konton, AB HB-produkter
34 1953-1955 11/11 1953 - 23/4 1955; räkenskapsbok rörande förbindelser med ab Svenska handelsbanken
35 1955-1956 25/4 1955 - 21/11 1956; räkenskapsbok rörande förbindelser med ab Svenska handelsbanken
36 1956 febr. till dec. 1956; förfallobok
37 1940-talet Statens bränslekommission - om brännved
38 1944-1947 Statens bränslekommission –avverkningsbeslut
39 1946-1956 Statens bränslekommission 1948; drivmedelsförbrukning 1950-1951: bensincheckar 1946-47, 1953 o. 1956
40 1946-1949 Handlingar rörande försäljning av sågat virke (C.G. Grennström)
41 1948-1951 Utlastningsorder av Sågverks AB Carl Gunnar Grennström år Huseby
42 1940-talet Sågade trävaror
43 1947-1952 Fraktkrediter 1947-49, 1/10 1951 – 31/3 1952
44 1951-1953 Kontoutdrag AB HB Produketr 1951-52; kontoutdrag Postgirot 1953
45 1953 Kassarevision AB HB Produkter 18/6 – 11/7 1953
46 1943-1948 Arealinventeringar, leveranser av foderväxter, olje(lin)växter, havre, brödsäd – Huseby
47 1944-1947 Kvittenser, bl a kol, ved, produkter
48 1952-1955 Kvittenser: Huseby bruk 1953-54; Ab HB Produkter 1952 (häfte)
49 spridda år Utgående telefonsamtal 11/11 1955 – 18/1 1956; inkomna samtal AB HB Produkter 11/11- 27/12 1955: Telefondebiteringar för lokal telefonväxerl vid Huseby bruk (spridda år)
50 1939-1947 Spridda ekonomiska handlingar
51 1948-1952 Spridda ekonomiska handlingar
52 1953-1956 Spridda ekonomiska handlingar
53 1953-1956 Spridda ekonomiska handlingar
54 ospecifierad uppgifter över diverse konton; inbunden
55 ospecifierad Dito ; inbunden
56 spridda år Spridda ekonomiska handlingar
57 spridda år Spridda ekonomiska handlingar
58 spridda år Spridda ekonomiska handlingar
59 spridda år Spridda ekonomiska handlingar
60 spridda år Diverse äldre räkenskaper i lösbladsform, som använts som fascikelomslag av George Stephens; förvarade i arkivbox
61 spridda år Diverse tomma räkenskapspärmar som använts som skyddsomslag för autografsamlingen
62 1952-1972 Driftskalkyler, likviditetsbalanser m.m. 1952-1960; ekonomiska sammanställningar 1956-1960; kontoplan för AB HB-produkter och Huseby förvaltning 1958; specifikation över tillgångar och skulder m.m. 1963; saldolistor, specifikation över tillgångar och
63 1986-1987 Kontospecifikationer 1986; delrapporter 1986, period 1-11; objektrapporter sept 1986- jan 1987; delrapporter 1987, period 12-13, kontospecifikationer 1987
64 1986-1987 Arbetsledarrapporter med intäkter och kostnader fördelade på objekt
65 1988-1992 Avstämningslistor samt bokförda betalningsuppdrag 1988; årsplaner, prognoser och budgetar 1990-1993; statistik, inbetalningsspecifikationer, bokföringsordrar 1992
66 1967-1981 Bok med med sammanställning av uppgifter inför bokslut rörande förvaltning för Huseby bruk
67 1972 Försäljning