Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

J1 - Kartor och ritningar

Plats
Anmärkning
Serien förvarad i arkivkartong om inget annat anges.
Innehåller framförallt uppgifter över byggnationer. Materialet består till största delen av ritningar. Även uppgifter och ritningar över produkter och material som tillverkats vid bruket återfinns i denna serie; dessa uppgifter kompletteras med material från D2:8.
Ritningar över brobyggen, se även i F10:1-2.
Jfr F31:17 .
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 spridda år Ritningar och uppgifter över byggnationer
2 spridda år Ritningar och uppgifter över byggnationer
3 spridda år Folianthyllan Kartor och ritningar; häri även fragmentariska; foliant förvarade i pappkartong
4 1975 Skogskarta, 1975.
- 1637 Gyllenhielms atlas – digitala kartor på Linné-universitetsbibliotekets server och finns tillgängliga för forskare – fråga arkivansvarig vid universitets-biblioteket