Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

Ö1 - Övriga handlingar

Plats
Anmärkning
Serien förvarad i arkivkartong.
Innehåller handlingar med extern karaktär.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1674--1916 Om gården Bonrom som Peder Jonsson Godsberg köpt av fältmarskalk Gustaf Banér 1674;
2 1847-1869 Tablå över tackjärnsblåsningen vid Åminne masugn
3 spridda år Häri följesedlar för Ingenjörsfirman D.I. Gyllenspira (IDIG) (Norrköping) 1952; sångtext för surströmingsskiva å Huseby den 20/9 1947 och 40-årsfest 22/1 1944 ; tidskrifter mm
4 2010 Niclas Rosenbalcks samlade information om Huseby arkiv och bibliotek; häri kopia på Konrad Haeblers Katalog över bibliotheket i Huseby slott 1921 (förvarad vid Kungliga biblioteket, Stockholm);