Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

B5a - Utgående fakturor – Huseby bruk

Plats
Anmärkning
Serien innehåller utgående fakturakopior ifrån Huseby bruk
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1937-1942 Spridda: 16/3 1937 - 21/3 1938: 18/3 1941 -18/5 1942
2 1943-1945 A-Ö
3 1942-1943 A-Ö
4 1942-1944 19/2 1942 – 15/3 1944: nr 67-900
5 1944-1946 16/3 1944 – 16/2 1946: nr 901-1565
- 1944-1947 Se BVB:2
6 1945-1947 15/10 1945 – 11/7 1947
7 1946
8 1946
9 1946-1948 A-Ö; 31/12 1946 - /12 1948
10 1948 nr 2519-2937
11 1949 15/3 – 22/12
12 1949-1950 Spridda - ej kronologiskt ordnade
13 1949-1951
14 1951-1953
15 1952
16 1953
17 1954 nr 513-831
18 1954 A-Ö
19 1955 nr 833-1013
20 1954-1955 Obetalda fakturor; häri även för AB HB-Produkter