Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1951-1957 Sortering kronologiskt.
2 1958 Sortering kronologiskt. Till övervägande del kopior av förhörsprotokoll
3 1958-1960 Brev från Malmqvist till Florence Stephens, 1958 (avskrift);
4 1959-1972 Sortering kronologiskt.
5 1955-1962 Handlingar rörande växlar:
6 1957-1958 Handlingar överlämnade av bankdirektör E. Westberg 1966-03-25
7 1953-1975 Handlingar avseende stämning mot Berl Gutenberg 1952-1959;
8 1953-1959 Spridda handlingar i mål mot Berl Gutenberg, 1953-1959:
- kronologiskt register över bilagor i den s.k. 435000-kronorsaffären
- Förundersökningshandlingar såsom PM målsägandeförhör (kopior)
- Korrespondens med Eric Wennerholm (original)
9 1957-1959 Avskrift av förundersökning rörande Berl Gutenbergs samröre med AB Otto Oskarson, direktör Otto Oskarson
10 1962 Dom 29 juni 1962 mot Gutenberg
11 1962 Avskrift av dom, Stockholms rådhusrätt:
- Berl Gutenberg
- Gerard De Geer
- Eric Wennerholm
- Carl Eugen Halldor
- Bengt Carlsson
12 1954-1962 Tvist med Otto Oskarsson ang. skadestånd m.m.
13 1958-1965 Mål mot friherre Gerhard De Geer
14 1956-1965 Handlingar Gunnar Läggebergers inblandning i Husebyprocessen
15 1959 Handlingar Gunnar Läggebergers inblandning i Husebyprocessen: Förundersökningsprotokoll, 1959
16 1948-1967 Kronologiskt sorterade handlingar efter sakägare:
17 1954-1965 Kronologiskt sorterade handlingar efter sakägare:
Betalningsföreläggande avseende kassör Axel H Olsson, 1961;
Mål mot Otto Wilhelm Oskarson, 1954-1965;
Mål mot Olof Smith, 1962-1965;
Mål mot Rickard Zackarins, 1962-1965
18 1954-1962 Ämneslagda handlingar rörande Husebyprocessen:
19 1955-1962 Mål mellan Florence Stephens och godsägare Gunnar Läggeberger, 1955-1962;
Mål angående klander mot Advokat O Malmquist, 1962;
Korrespondens med olika jurister, 1957-1962