Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F15c - Tviste- och rättegångshandlingar - företag och privatpersoner

Plats
Anmärkning
I serien redovisas ärenden och mål som inte primärt är relaterade till Husebyprocesserna.
Volymer 1-4 i alfabetisk ordning efter namn på företag-privatpersoner, volym 5 i kronologisk ordning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1951-1968 ABH Dieden och co: tvist Englandsavtalet och Tysklandsavtalet 1956-1961;
2 1952-1960 Cederlöf, Bertil vs Gutenberg, Berl: tvist angående transport 1957;
3 1953-1960 Isaksson, CM, godsägare: tvist 1956-1959;
Johansson, Carl, snickare: fordran 1957;
John Bengtssons maskinaffär 1953-1960;
John Bengtssons maskinaffär och Leckners verkstad 1953-1960 (AB HB Produkter);
4 1955-1960 Kemibolaget Kebo AB: betalningsföreläggande 1957;
5 1955-1961 Ottosson, Ivan, direktör, Göteborg: tvist angående karta över brukets ägor 1956-1957;
6 1955-1962 Mål angående fordran p.g.a. skogsförsäljningskontrakt - Trävaru AB Värend 1955-1957;
Tvist angående levererad kassaapparat till Huseby bruk 1956-1961;
Mål rörande "ersättning för intrång genom vägs framdragande" 1961-1962
7 1974-1986 Syneinstrument över avträdes-och tillträdessyn vid byte av arrendator samt korrespondens angående arrendekontrakt m.m. - Bröderna Bengtsson 1974-1986;
Tvist med Gert, Leif och Tommy Bengtsson angående klander av arrendesyn 1984-1986