Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Huseby bruks- och godsarkiv
Serie
Sök

F3b - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Kronologiska handlingar

Plats
Anmärkning
Spridda handlingar. Häri även om framtida visioner och underhållsdiskussioner.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1979-1983
2 1984-1985 Häri även avtal och överenskommelser - olika verksamheter, 1983-1985
3 1986-1993